foto_annemarie

Annemarie van den Brink is (kinderboeken)auteur, schrijfcoach en tekstschrijver. Ze geeft schrijftrainingen
en -workshops.

annemarie & contact

tekst in opdracht

Uitgeverij ThiemeMeulenhoff

 • filosofielessen Filosoferen met Bas Haring bij taalmethode Taalverhaal.nu
 • leesteksten voor Taalverhaal.nu
 • tekstbijdragen Overal Tekst!, methode studerend en begrijpend lezen basisonderwijs
 • tekstbijdragen De Blauwe Planeet, methode aardrijkskunde basisonderwijs
 • opdrachten Leeslijn, leesmethode basisonderwijs
 • projectleiding Nieuw Topniveau, methode Nederlands voor bovenbouw havo/vwo
 • mede-auteur boeken Mijn kind naar school

Uitgeverij Zwijsen

 • AVI-boek Munt voor een stunt (M4) Estafette, methode voortgezet technisch lezen voor het basisonderwijs
 • tekstbijdragen Schatkist, geïntegreerde methode voor kleuters
 • verhaal Puk & Ko / Uk & Puk, totaalprogramma voor peuterspeelzalen en kinderopvang
 • lessuggesties en boekentips Ik & Ko, totaalprogramma voor kleuters met een taalachterstand
 • tekstbijdragen Taalmaker, taalmethode voor het basisonderwijs
 • tekstbijdragen Zwart op Wit, schrijfmethode voor het basisonderwijs
 • tekstbijdragen Type2be, cursus toetsenbordvaardigheid basisonderwijs
 • auteur AVI-boeken leesseries Leesleeuw, Bikkels, Bolleboos, Hee ik lees
 • taalpuzzels tijdschriften Maan roos vis (kleuters) en Roetsj (groep 4-5)
 • leesboekjes bij Veilig Leren Lezen

Uitgeverij Malmberg

 • mede-auteur Taallijnen, methode Nederlands voor het vmbo
 • leesteksten en toetsen methode voorgezet technisch lezen groep 4-8

Uitgeverij Eisma

mede-auteur Station, methode Nederlands voor het vmbo

Cito

leestoetsteksten op AVI-niveau

Noordhoff Uitgevers

 • mede-auteur Op Expeditie, leerlijn spreekbeurten en werkstukken maken basisonderwijs
 • auteur informatieboekjes Mini-informatie (groep 3-5) en Informatie (groep 7-8)